FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७७-७८

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-13/077-78

गणक (चौथो तह) पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-11-12/077-78)

गणक पदको अन्तर्वार्ता मिति संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (पोषण स्वयंसेवक)

पोषण स्वयंसेवकको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

Request for Expression of Interest (EoI)- Electronic Bid (Master Plan of Chautara Sangachiwkgadhi Municipality)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित (सि.बि.आर) पुन:स्थापना सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना

सुपरिवेक्षक (पाँचौ) तहको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages