FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७७-७८

गोल्डेन ह्यान्डसेक कार्यक्रममा आवेदन दिने सम्बन्धमा

सुपरिवेक्षक तथा गणक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना बाख्राको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना

महिला उद्यमशिलता विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना (महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा)

नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा (मनोसामाजिक परमर्शकर्ता)

उधम विकास सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

घर अभिलेखीकरण सम्बन्धी सूचना

प्रस्ताव आह्वानको सूचना (पुन:प्रकाशित) पशु सेवा शाखा

कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको लागी पुन:म्याद थप सम्बन्धमा सूचना (कृषि विकास शाखा)

सेवा अबरुद्ध हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

Pages