FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७७-७८

उधम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)

Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-11-12/077-78

अनुदानको मल विक्री वितरणको लागि सहकारी संस्थाहरु छनौट गरिएको सम्बन्धमा

नियुक्ति बुझ्ने सम्बन्धमा

Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-08-10/077-78

मल विक्रेता छनौट प्रकृयाका लागि पुन: म्याद थप गरिएको सूचना (कृषि विकास शाखा)

Invitation for Electronic Sealed Quotation CSGM/NCB/WORKS-07/077-78 (Ward Number 7, Building, Sanosiruwari)

उधम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

लेखा परिक्षक तोकिएको सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-03/077-78)

Pages