FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७७-७८

रोजगार सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रयोजनार्थ तथ्यांक संकलन गर्ने सम्बन्धि सूचना (१५ दिन भित्र)

स्वरोजगार तथा उधम प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना

यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

मल बिक्रेता छनौट प्रक्रियाका लागि निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना

सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (शिक्षा शाखा)

तथ्यांक संकलन गर्ने सम्बन्धमा

बोलपत्रको आर्थिक प्रास्तव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

प्रस्ताव आह्वानको सूचना (कृषि विकास शाखा)

प्रस्ताव आह्वानको सूचना (पशु सेवा शाखा)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Pages