FAQs Complain Problems

समाचार

पशु सेवा शाखा

दुध अनुदान सम्झौताको लागी सुचना

अनुदान सम्झौताको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे (पशु सेवा शाखा)

बर्षे घासको विरुवा माग संकलन गरी पठाइदिने वारे (वडा कार्यालय सबै)

सुचना प्रकाशित गरिएको बारे (पशु सेवा शाखा)

पशु सेवा कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना

Pages