FAQs Complain Problems

समाचार

एकिकृत सम्पत्ती कर दाखिला

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजश्व शाखा/वडा कार्यालय
सेवा दिने कार्यालय: 
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको राजश्व शाखा
सेवा शुल्क: 
मूल्याङ्कन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • पहिला वर्षको हकमा सम्पत्तीको मूल्याङ्कन÷वा स्व घोषणाको विवरण
  • दोश्रो वर्षको हकमा गत वर्षको राजश्व तिरेको विवरण वा प्रमाण