FAQs Complain Problems

समाचार

घाँसको विऊ वितरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
लक्ष्य ताेकिए अनुसार
जिम्मेवार अधिकारी: 
पशु सेवा शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
पशु सेवा शाखा
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नाम दर्ता 
  • समुह समिति वा व्यक्तिको निवेदन