जानुका पराजुली

Email: 
janu2043@gmail.com
Phone: 
९८६३६९७५२३
Show on Home Block: 
1
Elected Official
Nepali
Section: 
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका
Tenure: 
२०७४ देखि हाल सम्म