FAQs Complain Problems

समाचार

नक्शापास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
नक्सा पास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको प्राविधिक शाखा
सेवा शुल्क: 
१०००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सम्वन्धित घरधनिको निवेदन 
  • सम्वन्धित घरधनिको फोटो २ प्रति