FAQs Complain Problems

समाचार

नक्सा विरुद्ध उजुरी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ हप्ता
जिम्मेवार अधिकारी: 
नक्सा पास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको प्राविधिक शाखा
सेवा शुल्क: 
१००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • फिराद पत्र
  • निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि
  • प्रमाणित नापी नक्सा
  • चालु आ.व. को एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद