FAQs Complain Problems

समाचार

पञ्चकर्म

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
चिकित्सा शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
योजना तथा प्रशासन शाखा
सेवा शुल्क: 
सेवा अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • टिकट 
  • अभिल्लो पटक उपचार गरेको भए सो उपचारको विवरण