FAQs Complain Problems

समाचार

प्राविधिक सेवा

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तत्काल
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
कृषि शाखा
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सम्वन्धि व्यक्ति वा समुहको निवेदन
  • वाली विशेषको समस्या वा खोजेको जानाकारी