FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिकाको पुर्व कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम पद शाखा इमेल फोन नम्बर
रमेश सापकोटा अशीस्टेन्ट सव-ईन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८५११००९२९
दिल बहादुर श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी चौ.सा.गढी न.पा.