नगर कार्यपालिका सदस्यहरु

शाखा: नगर कार्यपालिका सदस्य
फोटो नाम पद फोन नम्बर इमेल
अमान सिं तामाङ नगर प्रमुख ९८६५७०७७३७ mayor.chautaramun@gmail.com
जानुका पराजुली उप-प्रमुख ९८६३६९७५२३ janu2043@gmail.com
सानुकान्छा श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ९७५१००९८१२ chautaramun1@gmail.com
दिपेन्द्र थापा वडा अध्यक्ष ९८५१०४३४०८ chautaramun2@gmail.com
टेक बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष ९८४३५७२३४३ chautaramun3@gmail.com
चुणामणि नेपाल वडा अध्यक्ष ९८४१२८६३२१ chautaramun4@gmail.com
नरमान श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ९८४३५७२७५५ chautaramun5@gmail.com
तोक बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष ९७४१०६४३५० chautaramun6@gmail.com
उमाप्रसाद दुलाल वडा अध्यक्ष ९८४१९८९३१९ chautaramun7@gmail.com
तिर्थ बहादुर श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ९७४११८३३०९ chautaramun8@gmail.com
विष्णु लामा वडा अध्यक्ष ९८५११९५०६८ chautaramun9@gmail.com
बेल बहादुर महत वडा अध्यक्ष ९७४११८८४९५ chautaramun10@gmail.com
शुशिल बहादुर माझि वडा अध्यक्ष ९८६१८०५१३२ chautaramun11@gmail.com
धुर्वराज गिरी वडा अध्यक्ष ९८४११६४८७० chautaramun12@gmail.com
राम प्रसाद गौतम वडा अध्यक्ष ९७५१०३९२१९ chautaramun13@gmail.com
शेर बहादुर श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ९७४११४८६३७ chautaramun14@gmail.com
रोजिना घतानी दलित महिला सदस्य ९८०८२९८५७४
उर्मिला थापा परियार दलित महिला सदस्य ९८६०९०९६९७
आशा माया माझी महिला सदस्य ९८४९२१८९७५
शर्मिला नेपाली दलित महिला सदस्य ९८१८८१४४९१
विष्णु माया तामांङ महिला सदस्य ९८४११९७४१४
सागर परियार कार्यपालिका सदस्य ९८५१०३७१९७
गणेश वि.क. कार्यपालिका सदस्य ९८४९६९०७३८
नारायण देवी घले कार्यपालिका सदस्य ९८१३०८४५९०