FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिकाको विषयगत शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम शाखा पद फोन नम्बर इमेल
अर्जुन बहादुर खड्का पशुसेवा शाखा शाखा अधिकृत
शिब पुरी स्वास्थ्य शाखा शाखा अधिकृत
तुला राम घिमिरे वन शाखा शाखा अधिकृत
मैयाँ कुमारी घिसिङ पशुसेवा शाखा पशु स्वास्थ्य प्रविधिक 9849026396