FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिकाको विषयगत शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु

शाखा: कृषि तथा पशुसेवा शाखा

शाखा: कृषि तथा पशुसेवा शाखा
फोटो कर्मचारीको नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
अर्जुन बहादुर खड्का शाखा अधिकृत कृषि तथा पशुसेवा शाखा
मैयाँ कुमारी घिसिङ पशु स्वास्थ्य प्रविधिक कृषि तथा पशुसेवा शाखा 9849026396

शाखा: स्वास्थ्य शाखा

शाखा: स्वास्थ्य शाखा
फोटो कर्मचारीको नाम पद शाखा फोन नम्बर इमेल
शिब पुरी शाखा अधिकृत स्वास्थ्य शाखा