News and Notices

सौर्य सडक बत्ती जडान सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

यस नगरपालिका क्षेत्रमा वैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्घन केन्द्र, खुमलटार ललितपुर र यस नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा शहरी सौर्य उर्जा जडान गर्न नेपाल सरकारवाट सो कार्यका लागि इजाजत प्राप्त इच्छुक फर्म वा कम्पनी वाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही रितपुर्वकको सिलबन्दी

चौतारा नगरपालिकाको तेश्रो नगर परिषद सम्बन्धमा

चौतारा नगरपालिकाको तेश्रो नगर परिषद्बाट स्वीकृत आ.व.०७३/७४ को बार्षिक नगर विकास योजना सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम निम्न मिति, समय र स्थानमा जानहुन जानकारी गरिन्छ ।
मिति : २०७२ साल पौष २४ गते शुक्रबार
समय : विहान ११:०० बजे

नगरपालिकाको वेबसाइट संचालनमा

चौतारा नगरपालिका, चौतारा नगरपालिकाको  वेव साइट सन्चालनमा आएको छ । इन्टरनेट लाइन र केहि सूचनाको अभावले सुचारु हुन नसकेको वेव साइट हालै मात्र वायरलेस इन्टरनेट जडान, सोलार सिस्टम जडान तथा सूचना जम्मा गरे पश्चात सुचारु हुन लागेको हो । चौतारा नगरपालिकाले चौतारा नगरपालिकाको प्रोफाइल अपडेट गर्ने कार्य ल

Pages