तपाईलाइ नयाँ नगरपालिका वेवसाइट कस्तो लाग्यो ?

राम्रो छ
45% (13 votes)
ठिकै छ
21% (6 votes)
सुधार गर्नुपर्छ
31% (9 votes)
मन परेन
3% (1 vote)
Total votes: 29