Photo Gallery

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा निर्मित विपत सिकाई केन्द्र ( भबन ) यु.एन.डी.पि. द्वारा न.पा.लाई हस्तान्तरण कार्यक्रम
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा निर्मित विपत सिकाई केन्द्र ( भबन ) यु.एन.डी.पि. द्वारा न.पा.लाई हस्तान्तरण कार्यक्रम, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा निर्मित विपत सिकाई केन्द्र ( भबन ) यु.एन.डी.पि. द्वारा न.पा.लाई हस्तान्तरण कार्यक्रम, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा निर्मित विपत सिकाई केन्द्र ( नमुना भबन ), चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा निर्मित विपत सिकाई केन्द्र ( भबन ) यु.एन.डी.पि. द्वारा न.पा.लाई हस्तान्तरण कार्यक्रम, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा निर्मित विपत सिकाई केन्द्र ( भबन ) यु.एन.डी.पि. द्वारा न.पा.लाई हस्तान्तरण कार्यक्रम, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा निर्मित विपत सिकाई केन्द्र ( भबन ) यु.एन.डी.पि. द्वारा न.पा.लाई हस्तान्तरण कार्यक्रम

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा निर्मित विपत सिकाई केन्द्र ( भबन ) यु.एन.डी.पि. द्वारा न.पा.लाई हस्तान्तरण कार्यक्रम

एकीकृत नगर विकास योजना तर्जुमामा पुनर्लाभ, पुननिर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे नगरपालिका स्थारीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमका केहि झलक
एकीकृत नगर विकास योजना तर्जुमामा पुनर्लाभ, पुननिर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे नगरपालिका स्थारीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम , एकीकृत नगर विकास योजना तर्जुमामा पुनर्लाभ, पुननिर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे नगरपालिका स्थारीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम , एकीकृत नगर विकास योजना तर्जुमामा पुनर्लाभ, पुननिर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे नगरपालिका स्थारीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम , एकीकृत नगर विकास योजना तर्जुमामा पुनर्लाभ, पुननिर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे नगरपालिका स्थारीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम , एकीकृत नगर विकास योजना तर्जुमामा पुनर्लाभ, पुननिर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे नगरपालिका स्थारीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम , एकीकृत नगर विकास योजना तर्जुमामा पुनर्लाभ, पुननिर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे नगरपालिका स्थारीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम

एकीकृत नगर विकास योजना तर्जुमामा पुनर्लाभ, पुननिर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बारे नगरपालिका स्थारीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम
Orientation on Integrating Recovery, Reconstruction and Disaster Risk Reduction in the Municipality (Periodic) Planning

आयोजक
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका

सहयोग
UNDP

बिशेष नगर सभा बैठकका केहि झलकहरु
बिशेष नगर सभा बैठक, बिशेष नगर सभा बैठक, बिशेष नगर सभा बैठक, बिशेष नगर सभा बैठक, बिशेष नगर सभा बैठक, बिशेष नगर सभा बैठक

बिशेष नगर सभा बैठकका केहि झलकहरु
मिति : कार्तिक १६, २०७४

१. चाैतारा साँँगाचाेकगढी नगरपालिकाकाे अाज सम्पन्न बिशेष नगरसभाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४काे परिच्छेद ७ दफा ४५ काे उपदफा (१) मा व्यवस्था भए बमाेजिम चाैतारा साँगाचाेकगढी नगरपालिका भित्र रहेकाे बन्देउ -चाैतारा सडक खण्डमा नेपाल सरकारले ताेकेकाे मापदण्डलाई घटाइ सडक बिचबाट दायाँ बायाँ १०/१० मिटर सडक अधिकार क्षेत्र २० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरियाे ।

२. चाैतारा सँगाचाेकगढी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने अन्य साहयक सडककाे हकमा बी ग्रेडकाे सडक १० मिटर सेड व्याक १.५/१.५ मिटर। सी ग्रेडकाे सडक ७ मिटर सेडव्याक १.५/१.५ मिटर । डी ग्रेडकाे सडक ४ मिटर सेडव्याक १.५/१.५ मिटर र गाेरेटाे बाटाे ३ मिटर कायम गर्ने निर्णय भएकाे छ ।

३. पूननिर्माण अभियानलाई तिब्रता दिन नगरपालिका भित्र रहेका अार .सी. सी बहेकका कच्ची घरहरूकाे नक्सा बनाउनु पर्ने र नगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नुपर्ने अनिवार्य ब्याबस्थालाई तत्कालका लागि हटाइएकाे छ ।

सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम -२०७३/०६/१२, कुबिन्ड़े

सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम -२०७३/०६/१२, कुबिन्ड़ेका केहि झलकहरु

सार्वजानिक सूनुवाई कार्यक्रम २०७३ असार ३१ गते
,

सार्वजानिक सूनुवाई कार्यक्रम २०७३ असार ३१ गते

सुचना, संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने अभीमुखीकरण कार्यक्रम
सुचना, संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने अभीमुखीकरण कार्यक्रम, सुचना, संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने अभीमुखीकरण कार्यक्रम, सुचना, संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने अभीमुखीकरण कार्यक्रम, सुचना, संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने अभीमुखीकरण कार्यक्रम, सुचना, संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने अभीमुखीकरण कार्यक्रम, सुचना, संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने अभीमुखीकरण कार्यक्रम, सुचना, संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने अभीमुखीकरण कार्यक्रम

सुचना, संचार तथा प्रविधि सम्बन्धि २ दिने अभीमुखीकरण कार्यक्रम

Pages