FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम पद शाखा इमेल फोन नम्बर
इन्द्र प्रसाद बस्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका indrabasyalp@gmail.com ९८४१४०७३७३
राजुभाइ श्रेष्ठ सूचना अधिकारी योजना तथा प्रशासन शाखा stha.rajubhai@yahoo.com ९८५११४२७४५
बद्री नरायण भुजेल इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा bhujelbadri143@gmail.com ९८५११९९९२७
रोशन घिमिरे सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना शाखा ito.roshanghimire@gmail.com ९८४१६०९९९९
शोभा रिजाल ना.सु प्रशासन शाखा shovarjl@gmail.com ९८४३४६४२६९
चुडामणि पराजुली ना.सु प्रशासन शाखा sanu_ma2069@yahoo.com ९८५११६२८८०
रामकृष्ण कार्की लेखापाल लेखा शाखा ९८४१५८३६३३
विकास श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा bikizxl@gmail.com ९८५१०२००६४
रामहरी नेपाल सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा nepalramhari25@gmail.com ९८४१९२४०५५
गोविन्द सापकोटा सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४३०३९२२२
गंगा प्रसाद नेपाल अशीस्टेन्ट सव-ईन्जिनियर प्राबिधिक शाखा gangaprasadnepal@gmail.com ९८४१८०१६८३
ज्ञान प्रसाद सिग्देल अमिन प्राबिधिक शाखा ९८६०१४९७६६
तिर्थ लाल श्रेष्ठ खा.पा.स.टे. दर्ता चलानी शाखा ९८४१३५८९७९
राज कुमार दुलाल कार्यालय सहायक सवारी चालक ९८४१७२७५६७
विष्णु बहादुर श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी चौ.सा.गढी न.पा. ९७४१०८८५८१
अजित तामाङ कार्यालय सहयोगी चौ.सा.गढी न.पा. ९८१८८३६३७१
कालिदेवी श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी चौ.सा.गढी न.पा. ९८४०२३७८८०
जुना तामाङ कार्यालय सहयोगी चौ.सा.गढी न.पा. ९८०८९६८३३४
राजकुमार पुरी कार्यालय सहयोगी चौ.सा.गढी न.पा. ९८४१५००५१८
जवर सिं तमाङ सवारी चालक सवारी चालक ९८४१३६४१०१
चमार सिं तामाङ सवारी चालक सवारी चालक ९८५१०९१२००
अनिता कार्की फोहरमैला संकलक सरसफाई व्यवस्थापन शाखा
सम्झना तामाङ फोहरमैला संकलक सरसफाई व्यवस्थापन शाखा