FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरि सूचना

सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ! (कृषि विकास शाखा)

विधुतीय खरिद प्रणाली सम्बन्धी जरुरी सूचना

रोजगार संयोजक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

सभा सम्मेलन नगर्ने नगराउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

परिक्षा तालिका संशोधन सम्बन्धमा (सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विधालयहरु)

अ.न.मि पदको नतिजा प्रकाशन बारे

मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम २०७६ को जानकारी सम्बन्धमा

रोजगार संयोजक उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिएको बारे

Pages