FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको छैठौ नगरसभा बाट पारित आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना

क्षमता अभिवृद्धि तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा (वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य सबै)

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको आ.व.०७६।०७७ को नीति तथा कार्यक्रम

छैठौ नगर सभाको पहिलो बैठक सम्बन्धमा

चौतारा साँगाचोकढी नगरकार्यपालिका कार्यालयको आन्तरीक आय ठेक्का सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सूचना | सूचना || सूचना ||| (गैर सरकारी संघ संस्था सम्बन्धि)

Pages