FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

भीमसेन (आगाडी) पुजाको प्रसाद ग्रहणका लागि निमन्त्रणा

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा

साझेदारीमा आइसिटी लाईब्रेरी वितरण सम्बन्धमा

निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा (भूकम्प शाखा)

फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

एम.आई.एस. अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

सामी परियोजना संचालनको लागि संस्था छनौटको अन्तिम परिणाम सम्बन्धमा

एम.आइ.एस अपरेटरको कम्प्युटर सीप परिक्षाण परिक्षाको पाठ्यक्रम

सूचना प्रकाशित गरिएको बारे । (एम.आइ.एस अपरेटर, फिल्ड सहायक)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (वडा कार्यालय भवन २,३,९,१०,११,१३ र १४ तथा पात्लेपानी गेट देखि गौरती मन्दिर)

Pages