FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विपद पोर्टल विवरण

दुधमा अनुदान कार्यक्रमको लागि निवेदन पेश सम्बन्धी सूचना ।

रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

ग्रामिण पुनर्लाभ परियोजनाको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना पठाइएको सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित वडाहरु)

धानको विउ उत्पादन केन्द्र स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना

स्थानीय विपद् तथा जलवायू उत्थानशील योजना,२०७८

विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको संगठनात्मक स्वरुप

मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको सूचना

रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

Pages