FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

पशु सेवा कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना

परिपत्र सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ! (कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना)

टोल विकास समितिहरुको अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

विधुत महशुल वाकी बक्यौता उठाउन सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धमा (समदायिक विधालयहरु सबै)

उपस्थित भईदिने सम्बन्धमा (वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य सबै)

छोटो अबधिको (३९० घण्टा) को सीपमुलक तालिम सम्बन्धमा

कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताब आव्हानको सूचना

Pages