FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Electronic Bids (CSGM/NCB/WORKS-14/078-79 and CSGM/NCB/GOODS-02/078-79

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा

चिस्यान केन्द्र संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

Invitation for Bid for Electronics Bid (CSGM/NCB/WORKS-12-13/078-79)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

चौतारा बजार क्षेत्रमा पार्किंङ्ग स्थलहरुको कर/राजश्व संकलन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

विज्ञापन सामग्रीहरुको कर संकलन ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी आसयको सूचना

Invitation for Electronic Bids for Mlangchet Audhogik Gram

विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

Invitation of Bid for the Interior Designing Work for Chautara Sangachowkgadhi Municipality Office

Pages