FAQs Complain Problems

समाचार

विज्ञापन

करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि १५ दिने सूचना

म्याद थप गरिएको सम्बन्धि सूचना

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा (रोजगार शाखा)

रोजगार संयोजक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

अ.न.मि पदको नतिजा प्रकाशन बारे

रोजगार संयोजक उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिएको बारे

अ.हे.व. पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

रोजगार संयोजक आवेदन फारम

रोजगार संयोजक करारमा लिने वारे सूचना

कर्मचारी करारमा लिने बारे सूचना (स्वास्थ्य शाखा)

Pages