वडा पदाधिकारी

वडा नम्बर: वडा नं. १
फोटो नाम वडा नम्बर पद फोन नम्बर इमेल
सानुकान्छा श्रेष्ठ वडा नं. १ वडा अध्यक्ष ९७५१००९८१२ chautaramun1@gmail.com
कमला पाध्या वडा नं. १ महिला सदस्य ९८०८६८९९६९
मुना परियार वडा नं. १ दलित महिला सदस्य ९८६३८१७०१७
मरिचमान तामाङ वडा नं. १ वडा सदस्य ९७४१३१४३६३
रविन्द्र शर्मा वडा नं. १ वडा सदस्य ९८२३०५९९८९
वडा नम्बर: वडा नं. २
फोटो नाम वडा नम्बर पद फोन नम्बर इमेल
दिपेन्द्र थापा वडा नं. २ वडा अध्यक्ष ९८५१०४३४०८ chautaramun2@gmail.com
सरस्वती थापा वडा नं. २ महिला सदस्य ९८४३४२८२०५
विष्णुमाया वि.क वडा नं. २ दलित महिला सदस्य ९८०३८५३११४
आईदोर्जे लामा वडा नं. २ वडा सदस्य ९८१५५५४६०४
भिम पराजुली वडा नं. २ वडा सदस्य ९८६००६८६८५
वडा नम्बर: वडा नं. ३
फोटो नाम वडा नम्बर पद फोन नम्बर इमेल
टेक बहादुर तामाङ वडा नं. ३ वडा अध्यक्ष ९८४३५७२३४३ chautaramun3@gmail.com
योगमाया कटुवाल वडा नं. ३ महिला सदस्य
कमला वि.क वडा नं. ३ दलित महिला सदस्य ९८१३८८४०७९
खिक बहादुर थापा वडा नं. ३ वडा सदस्य ९८४३३७४२७५
रेशम ढुङ्गाना वडा नं. ३ वडा सदस्य ९८२३५९३५४७
वडा नम्बर: वडा नं. ४
फोटो नाम वडा नम्बर पद फोन नम्बर इमेल
चुणामणि नेपाल वडा नं. ४ वडा अध्यक्ष ९८४१२८६३२१ chautaramun4@gmail.com
हुमादेवी श्रेष्ठ वडा नं. ४ महिला सदस्य
बुद्धलक्ष्मी वि.क वडा नं. ४ दलित महिला सदस्य ९८४०२४२५०४
जयराम शर्मा वडा नं. ४ वडा सदस्य ९८४१९२४८३२
जय बहदुर श्रेष्ठ वडा नं. ४ वडा सदस्य ९८४३०७११०७
वडा नम्बर: वडा नं. ५
फोटो नाम वडा नम्बर पद फोन नम्बर इमेल
नरमान श्रेष्ठ वडा नं. ५ वडा अध्यक्ष ९८४३५७२७५५ chautaramun5@gmail.com
मैति लामा वडा नं. ५ महिला सदस्य ९८०८६६१२४५
रोजिना घतानी वडा नं. ५ दलित महिला सदस्य ९८०८२९८५७४
प्रविन कुमार घले वडा नं. ५ वडा सदस्य ९८४११२१६४६
कोमल बहदुर श्रेष्ठ वडा नं. ५ वडा सदस्य ९८४१९८९०४०
वडा नम्बर: वडा नं. ६
फोटो नाम वडा नम्बर पद फोन नम्बर इमेल
तोक बहादुर तामाङ वडा नं. ६ वडा अध्यक्ष ९७४१०६४३५० chautaramun6@gmail.com
(बालकुमारी सापकोटा) जि.स.स. उप प्रमुखमा निर्बाचित वडा नं. ६ महिला सदस्य
पुतली वि. क. वडा नं. ६ दलित महिला सदस्य ९८०३६९३६१२
श्री बहादुर वस्नेत वडा नं. ६ वडा सदस्य ९८४११६५०३०
शेर बहादुर खत्री वडा नं. ६ वडा सदस्य ९८०८१७६३११
वडा नम्बर: वडा नं. ७
फोटो नाम वडा नम्बर पद फोन नम्बर इमेल
उमाप्रसाद दुलाल वडा नं. ७ वडा अध्यक्ष ९८४१९८९३१९ chautaramun7@gmail.com
टली माया श्रेष्ठ वडा नं. ७ महिला सदस्य ९८६००६८३२२
उर्मिला थापा परियार वडा नं. ७ दलित महिला सदस्य ९८६०९०९६९७
कृष्ण प्रसाद दंगाल वडा नं. ७ वडा सदस्य ९८०३९१५३०
हिरामान तामाङ वडा नं. ७ वडा सदस्य ९७४१२६०५०२
वडा नम्बर: वडा नं. ८
फोटो नाम वडा नम्बर पद फोन नम्बर इमेल
तिर्थ बहादुर श्रेष्ठ वडा नं. ८ वडा अध्यक्ष ९७४११८३३०९ chautaramun8@gmail.com
टिका माया श्रेष्ठ वडा नं. ८ महिला सदस्य ९८४९५७५५३५
चन्द्रमाया नेपाली वडा नं. ८ दलित महिला सदस्य ९८०२०९५००५
मानकाजी तामाङ वडा नं. ८ वडा सदस्य ९८१८४५९६१४
कर्साङ तामाङ वडा नं. ८ वडा सदस्य ९८१८७९६६७६
वडा नम्बर: वडा नं. ९
फोटो नाम वडा नम्बर पद फोन नम्बर इमेल
विष्णु लामा वडा नं. ९ वडा अध्यक्ष ९८५११९५०६८ chautaramun9@gmail.com
आशा माया माझी वडा नं. ९ महिला सदस्य ९८४९२१८९७५
मनमाया वि.क वडा नं. ९ दलित महिला सदस्य ९८१३७४२७५७
यम बहादुर श्रेष्ठ वडा नं. ९ वडा सदस्य ९८४३२४८५७२
नारायण बहादुर पहरी वडा नं. ९ वडा सदस्य ९८६०५२५२२०
वडा नम्बर: वडा नं. १०
फोटो नाम वडा नम्बर पद फोन नम्बर इमेल
बेल बहादुर महत वडा नं. १० वडा अध्यक्ष ९७४११८८४९५ chautaramun10@gmail.com
इन्दिरा बोगटी वडा नं. १० महिला सदस्य ९७४११३४०१६
रुकुमाया सार्की वडा नं. १० दलित महिला सदस्य ९८०८७९३०९९
राम चन्द्र खड्का वडा नं. १० वडा सदस्य ९८४१५०६२०५
कृष्ण बहादुर तामाङ वडा नं. १० वडा सदस्य ९८४११३४१९२
वडा नम्बर: वडा नं. ११
फोटो नाम वडा नम्बर पद फोन नम्बर इमेल
शुशिल बहादुर माझि वडा नं. ११ वडा अध्यक्ष ९८६१८०५१३२ chautaramun11@gmail.com
रिता गिरी वडा नं. ११ महिला सदस्य ९८४३२१९९१४
भगवती दमाई वडा नं. ११ दलित महिला सदस्य ९८१३९४७५७९
ददिराम पराजुली वडा नं. ११ वडा सदस्य ९८४१३७३१६९
चित्रराज गिरी वडा नं. ११ वडा सदस्य ९८४३२७२१६५
वडा नम्बर: वडा नं. १२
फोटो नाम वडा नम्बर पद फोन नम्बर इमेल
धुर्वराज गिरी वडा नं. १२ वडा अध्यक्ष ९८४११६४८७० chautaramun12@gmail.com
पम्फा राना वडा नं. १२ महिला सदस्य ९७४१२०७२८२
सुन्तली कामी वडा नं. १२ दलित महिला सदस्य ९८१८५३३१६५
राजकुमार श्रेष्ठ वडा नं. १२ वडा सदस्य ९८४९३१६५९९
अम्बर बहादुर गिरी वडा नं. १२ वडा सदस्य ९८१३७०८८०६
वडा नम्बर: वडा नं. १३
फोटो नाम वडा नम्बर पद फोन नम्बर इमेल
राम प्रसाद गौतम वडा नं. १३ वडा अध्यक्ष ९७५१०३९२१९ chautaramun13@gmail.com
सानुमाया थापा वडा नं. १३ महिला सदस्य ९८१८८१४४९०
शर्मिला नेपाली वडा नं. १३ दलित महिला सदस्य ९८१८८१४४९१
सन्तोष गिरी वडा नं. १३ वडा सदस्य ९८४९५९९५९८
विष्णु ब. राना मगर वडा नं. १३ वडा सदस्य ९८५११२६५३४
वडा नम्बर: वडा नं. १४
फोटो नाम वडा नम्बर पद फोन नम्बर इमेल
शेर बहादुर श्रेष्ठ वडा नं. १४ वडा अध्यक्ष ९७४११४८६३७ chautaramun14@gmail.com
विष्णुमाया तामाङ वडा नं. १४ महिला सदस्य ९८४११९७४१४
शर्मिला वि.क वडा नं. १४ दलित महिला सदस्य ९८४३४२७४१९
भेष बहादुर खत्री वडा नं. १४ वडा सदस्य ९८४१४९६४७८
मिलन माझि वडा नं. १४ वडा सदस्य ९८४९०९९८८९