FAQs Complain Problems

समाचार

वडाका कर्मचारीहरु

फोटो कर्मचारीको नाम वडा नम्बर पद शाखा फोन नम्बर इमेल
राज बहादुर श्रेष्ठ वडा नं. १ वडा सचिब 9751013116 chautaramun1@gmail.com
मोहन बहादुर थापा वडा नं. २ वडा सचिब 9843071083 chautaramun2@gmail.com
निरज विसंख वडा नं. ३ वडा सचिब 9865707995 chautaramun3@gmail.com
स्वरुप सिं तामांङ वडा नं. ४ वडा सचिब ९७४११३४२९७ chautaramun4@gmail.com
भारत राज बलाम्पू वडा नं. ५ वडा सचिब 9851162844 chautaramun5@gmail.com
उत्तम सापकोटा वडा नं. ६ वडा सचिब 9841989583 chautaramun6@gmail.com
हरि चन्द्र गौतम वडा नं. ७ वडा सचिब 9851232513 chautaramun7@gmail.com
अशोक घले वडा नं. ८ वडा सचिब 9849345321 chautaramun8@gmail.com
रामकृष्ण भुजेल वडा नं. ९ वडा सचिब 9851162722 chautaramun9@gmail.com
राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ वडा नं. १० वडा सचिब 9851100245 chautaramun10@gmail.com
शुरेश थापा वडा नं. ११ वडा सचिब 9851236742 chautaramun11@gmail.com
सबिता दाहाल वडा नं. १२ वडा सचिब 9843580944 chautaramun12@gmail.com
दुर्गा प्रसाद ढुङगेल वडा नं. १३ वडा सचिब 9801249952 chautaramun13@gmail.com
आषिस श्रेष्ठ वडा नं. १४ वडा सचिब 9847309159 chautaramun14@gmail.com