वडा नं. १२ का जन प्रतिनिधिहरु

फोटो नाम पद फोन नम्बर ईमेल
धुर्वराज गिरी वडा अध्यक्ष ९८४११६४८७० chautaramun12@gmail.com