जन प्रतिनिधिहरु

फोटो नाम पद फोन नम्बर ईमेल
सानु कान्छा श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ९७५१००९८१२ chautaramun1@gmail.com
रविन्द्र शर्मा वडा सदस्य ९८२३०५९९८९ chautaramun1@gmail.com
कमला पाध्या वडा सदस्य ९८०८६८९९६९ chautaramun1@gmail.com
मुना परियार दलित महिला सदस्य ९८६३८१७०१७ chautaramun1@gmail.com
मरिचमान तामाङ वडा सदस्य ९७४१३१४३६३ chautaramun1@gmail.com