वडा नं. २ का जन प्रतिनिधिहरु

फोटो नाम पद फोन नम्बर ईमेल
दिपेन्द्र थापा वडा अध्यक्ष ९८५१०४३४०८ chautaramun2@gmail.com
सरस्वती थापा महिला सदस्य ९८४३४२८२०५ chautaramun2@gmail.com
आईदोर्जे लामा वडा सदस्य ९८१५५५४६०४ chautaramun2@gmail.com
भिम पराजुली वडा सदस्य ९८६००६८६८५ chautaramun2@gmail.com
विष्णुमाया वि.क दलित महिला सदस्य ९८०३८५३११४ chautaramun2@gmail.com