वडा नं. ३ का जन प्रतिनिधिहरु

फोटो नाम पद फोन नम्बर ईमेल
टेक बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष ९८४३५७२३४३ chautaramun3@gmail.com