वडा नं. ६ का जन प्रतिनिधिहरु

फोटो नाम पद फोन नम्बर ईमेल
तोक बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष ९७४१०६४३५० chautaramun6@gmail.com