वडा नं. ८ का जन प्रतिनिधिहरु

फोटो नाम पद फोन नम्बर ईमेल
तिर्थ बहादुर श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ९७४११८३३०९ chautaramun8@gmail.com