FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७७-७८

Invitation for the Bids for the Construction of Buddha Statue with View Tower

न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

न्यूनतम रोजगारी संग्लन हुनका लागी निवेदन दिने बारे सूचना

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा ।

सीपमुलक तालिम संचालन सम्बन्धमा

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-13/077-78

गणक (चौथो तह) पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-11-12/077-78)

Pages