FAQs Complain Problems

अपडेट

प्राविधिक शाखा

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/ WORKS-02/ 079-80)

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०७९-०७-१५)

Notice for Bid Addenum (Upgrading Works in Chihandada-Simpani-Balefi Road Section, CSGM-4)

Invitation for Electronic Bids for the Bituminous Premix Carpeting on Lampate Batuk Raanitar Asine Road Section (CSGM/NCB/WORKS-03)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट)

Invitation for Electronic Bids ( CSGM/NCB/WORKS-1-2 and GOODS-7)

बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/GOODS/04-079-80)

Invitation for Electronic Bids for Procurement of Stationery Item (CSGM/NCB/GOODS-05-79/080)

Pages