FAQs Complain Problems

समाचार

प्राविधिक शाखा

Invitation for Electronic Bids for Procurement of Stationery Item (CSGM/NCB/GOODS-05-79/080)

Invitation for Electronic Bids for Supply and Delevery of Backhoe Loader (CSGM/NCB/GOODS-03-79/080)

आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (ठेक्का नं. १-२/२०७९/०८०)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Invitation for Electronic Bids (CSGM/NCB/WORKS-17-19/078-79)

Invitation for Electronic Bids (CSGM/NCB/WORKS-15-16/078-79)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Invitation for Electronic Bids (CSGM/NCB/WORKS-14/078-79 and CSGM/NCB/GOODS-02/078-79

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा

Pages