FAQs Complain Problems

समाचार

प्रशासन शाखा

मनोसामाजिक परामर्श संचालन सम्बन्धमा (सामी परियोजना)

सेवा स्थगन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सेवा स्थगन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सेवा स्थगन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

घटनादर्ता अपरेटरको प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

आसयको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

राजश्व रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

Pages