FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

वडा पदाधिकारीहरु

वडा नम्बर: वडा नं. ३, बतासे
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
टेक बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष वडा नं. ३, बतासे 9843572343 chautaramun3@gmail.com
वडा नम्बर: वडा नं. ५, चौतारा
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
कोमल बहदुर श्रेष्ठ वडा सदस्य वडा नं. ५, चौतारा ९८४१९८९०४०
वडा नम्बर: वडा नं. १३, ठुलोसिरुवारी
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
राम प्रसाद गौतम वडा अध्यक्ष वडा नं. १३, ठुलोसिरुवारी ९७५१०३९२१९ chautaramun13@gmail.com
वडा नम्बर: वडा नं. १, स्याउले
फोटो नाम पद वडा नम्बर फोन नम्बर इमेल
युबलाल श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नं. १, स्याउले 9851337301 cautaramun1@gmail.com