FAQs Complain Problems

अपडेट

Public Procurement & Tender Notices

Supporting Documents प्रकाशित मिति
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (स्यानिटरी प्याड) Thu, 15 Jun 2023
आशयपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/RFP/QCBS-01/079-80) PDF icon 810840622alpdf.pdf Mon, 08 May 2023
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-07/079-80) PDF icon 3_Page_2079 01 21.pdf Thu, 04 May 2023
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-05 and 9/079-80) Mon, 24 Apr 2023
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-05/079-80) Fri, 31 Mar 2023
Invitation for Electronic Bids for the Bismure Archale Irrigation Project, CSGM-13 Wed, 29 Mar 2023
Invitation for Electronic Bids for Procurement, Supply and Delevery of HDPE Pipe for Water Supply and Irrigation Purpose (CSGM/NCB/GOODS-09) Sun, 19 Mar 2023
विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना Sun, 12 Mar 2023
संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धमा (Chautara Sangachokgadhi Municipality's Integrated Information Management System and Mobile App) PDF icon EOI.pdf Sun, 12 Mar 2023
Invitation for Electronic Bids for Dumre Simle Lift Water Supply Project (CSGM/NCB/WORKS-05) Re-Tender Wed, 22 Feb 2023

Pages