FAQs Complain Problems

समाचार

विज्ञापन

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (घटना दर्ता अपरेटर)

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (अ.हे.व. र अनमी_स्वास्थ्य शाखा)

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य शाखा)

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (स्वास्थ्य शाखा)

अन्तरबार्ता मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना

सुपरिवेक्षक (पाँचौ) तहको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (पोषण स्यंसेवक)

सुपरिवेक्षक तथा गणक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा (मनोसामाजिक परमर्शकर्ता)

Pages