FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना तथा समाचार

गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।

गरिब घर परिवार पहिचान सर्वेक्षण २०७८ मा आधारित गरिब घर परिवार सूची ।

पकेट विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालनमा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

स्वास्थ्य परीक्षण तथा नि:शुल्क औषधी वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक सेवा तयारी कक्षाको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

सि.वि.आर. पुन:स्थापना सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

सूचना ! सूचना!! सूचना !!!

Pages