FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । (रोजगार सहायक)

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

रजिष्टर्ड लेखा परिक्षकहरुलाई सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

रासायनिक मल घुम्ती कोष कार्यक्रम संचालन बारे सूचना

विज्ञापन सामग्रीहरुको कर संकलन ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी सूचना ।

आ.व.०७९/८० को योजना तथा कार्यक्रम सहित शाखा तथा वडागत बजेट विवरण

चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दुधमा अनुदान कार्यक्रमको लागि निवेदन पेश सम्बन्धी सूचना ।

Pages