FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

रजिस्टर्ड लेखा परिक्षकहरुलाई आसय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि संशोधित सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

रजिष्टर्ड लेखा परिक्षकहरुलाई सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझिलिने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थितहुने सम्बन्धमा

नगर सभामा उपस्थिति सम्बन्धमा (नगर सभा सदस्यज्यूहरु सबै)

गाडी भाडामा दिन चाहने व्यवसायीहरु सूचीकरण हुन आउने सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/GOODS-18-22/077-78)

मनोसामाजिक परामर्श संचालन सम्बन्धमा (सामी परियोजना)

अनुदान कार्यक्रमको लागि निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना

Pages