FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सेवा स्थगन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सेवा स्थगन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

घटना दर्ता अभियान (दर्ता शिविर) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

घटनादर्ता अपरेटरको प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

आसयको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण नियमावली, २०७७

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत् वितरण गर्ने सम्बन्धमा ।

सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

राजश्व रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages