FAQs Complain Problems

अपडेट

नगर कार्यपालिकाको निर्णयहरु

आर्थिक वर्ष विवरण कागजातहरु
आ.व. ०८०-८१ मिति २०८० साल पौष २५ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु PDF icon 2080-09-25 final final final final.pdf
आ.व. ०८०-८१ मिति २०८० मंसिर २८ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon 2080-08-28.pdf
आ.व. ०८०-८१ मिति २०८० कार्तिक २३ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon 2080-07-23.pdf
आ.व. ०८०-८१ मिति २०८० असोज २३ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon 2080-06-23.pdf
आ.व. ०८०-८१ मिति २०८० भदौ १८ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon 2080-05-18.pdf
आ.व. ०८०-८१ मिति २०८० श्रावण २८ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon 2080-04-.....pdf
आ.व. ०७९-८० मिति २०८० जेठ १६ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon 2080-02-16 f.pdf
आ.व. ०७९-८० मिति २०८० बैशाख २६ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon 2080-01-26 f.pdf
आ.व. ०७९-८० मिति २०७९ चैत्र २७ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon 2079-12-27 f.pdf
आ.व. ०७९-८० मिति २०७९ फागुन २८ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon 2079-11-28 f.pdf

Pages