FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Electronic Bids ( CSGM/NCB/WORKS-1-2 and GOODS-7)

बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/GOODS/04-079-80)

Invitation for Electronic Bids for Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of Broadband Services( CSGM/NCB/GOODS-06-79/080)

Invitation for Electronic Bids for Procurement of Stationery Item (CSGM/NCB/GOODS-05-79/080)

Invitation for Electronic Bids for Procurement of Medicine Item (CSGM/NCB/GOODS-04-79/080)

Invitation for Electronic Bids for Supply and Delevery of Backhoe Loader (CSGM/NCB/GOODS-03-79/080)

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको अन्तरिक आय ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी आसयको सूचना

आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (ठेक्का नं. १-२/२०७९/०८०)

Pages