FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना तथा समाचार

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
प्रशासन शाखा खानेपानी मुहान दर्ताको दावी विरोध/उजुरी सम्बन्धी सूचना । 2 days 2 hours ago
महिला तथा वालवालिका शाखा आमाबाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धि पुन : प्रकाशित सूचना 4 days 2 hours ago
कृषि शाखा सुचिकृत हुने तथा दररेट उपलब्ध गराइदिने बारे सूचना 1 week 6 days ago
रोजगार शाखा न्युनतम रोजगारीमा संग्लग्न हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना 1 week 6 days ago
प्रशासन शाखा सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । 1 week 6 days ago
शिक्षा शाखा बिषयगत तालिममा सहभागी पठाउने हुने सम्बन्धमा 1 week 6 days ago
शिक्षा शाखा तालिममा सहभागी पठाउने हुने सम्बन्धमा 1 week 6 days ago
प्रशासन शाखा सार्बजनिक विदा सम्बन्धि सूचना 2 weeks 3 days ago
शिक्षा शाखा परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा 2 weeks 3 days ago
शिक्षा शाखा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना 2 weeks 4 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids 3 weeks 2 hours ago
शिक्षा शाखा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 3 weeks 2 days ago
शिक्षा शाखा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 3 weeks 4 days ago
शिक्षा शाखा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 3 weeks 4 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid for Procurement of Petrol Engine Mini Tiller 3 weeks 5 days ago
प्रशासन शाखा मिति २०८० साल पौष २६ गते बसेको १५ औं नगर सभाका निर्णयहरु 1 month 7 hours ago
प्रशासन शाखा मिति २०८० साल पौष २५ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु 1 month 7 hours ago
महिला तथा वालवालिका शाखा बुहारी शिक्षा कार्यक्रमका लागि आबेदन दिने पुन : १५ दिनको म्याद थप सम्बन्धि प्रकाशित सूचना 1 month 3 days ago
महिला तथा वालवालिका शाखा सिलाई बुनाई व्यवसाय प्रबर्दनका लागि साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमका लागि प्रस्थावआह्वानको पुन : १५ दिनको म्याद थप सम्बन्धि सूचना 1 month 3 days ago
शिक्षा शाखा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना 1 month 5 days ago
कृषि शाखा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । 1 month 6 days ago
शिक्षा शाखा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 week ago
शिक्षा शाखा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 1 month 2 weeks ago
महिला तथा वालवालिका शाखा सिलाई बुनाइ व्यवसाय प्रवर्दनका लागि साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरणको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 1 month 2 weeks ago

Pages