FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
प्रशासन शाखा बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 18 hours 37 min ago
शिक्षा शाखा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (सम्बन्धित सामुदायिक विधालय) 3 days 16 hours ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 5 days 15 hours ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना । 5 days 17 hours ago
प्रशासन शाखा आ.व. २०७८-०७९ को पौष २८ सम्मको प्रगति विवरण 1 week 18 hours ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids (CSGM/NCB/WORKS-14/078-79 and CSGM/NCB/GOODS-02/078-79 1 week 2 days ago
प्रशासन शाखा कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण 2 weeks 4 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा 2 weeks 4 days ago
प्रशासन शाखा चिस्यान केन्द्र संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा चिस्यान केन्द्र संचालनका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना । 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा विज्ञापन सामाग्रीहरुको कर संकलनका लागि आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 1 month 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 1 month 3 weeks ago
प्रशासन शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 1 month 3 weeks ago
प्रशासन शाखा चौतारा बजार क्षेत्रमा पार्किंङ्ग स्थलहरुको कर/राजश्व संकलन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 1 month 3 weeks ago
प्रशासन शाखा विज्ञापन सामग्रीहरुको कर संकलन ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी आसयको सूचना 1 month 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for Mlangchet Audhogik Gram 1 month 4 weeks ago
प्रशासन शाखा कविराज (सहायक पाँचौ) पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 1 month 4 weeks ago
पशु सेवा शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (पशु विमा कार्यक्रम सम्बन्धमा) 1 month 4 weeks ago
पशु सेवा शाखा सूचना। सूचना।। सूचना ।।। 2 months 13 hours ago
प्रशासन शाखा कार्यालय बन्द रहने सूचना ! 2 months 1 week ago
रोजगार शाखा स्वरोजगार तथा उद्धम प्रवर्द्धन कार्यक्रमको पुन: प्रस्ताव पेश गर्न म्याद थप गरिएको सूचना । 2 months 1 week ago
प्रशासन शाखा सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।। 2 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 2 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! 2 months 2 weeks ago
पशु सेवा शाखा जै घाँसको विउ वितरण सम्बन्धमा । 2 months 3 weeks ago

Pages