FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना तथा समाचार

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-01/079-80) 1 day 12 hours ago
प्रशासन शाखा गणक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 1 day 13 hours ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/ WORKS-02/ 079-80) 4 days 10 hours ago
प्रशासन शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 1 week 1 day ago
प्रशासन शाखा सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । 4 weeks 7 hours ago
प्राविधिक शाखा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद सम्वन्धी सूचना (२०७९-०७-१५) 1 month 4 days ago
प्राविधिक शाखा Notice for Bid Addenum (Upgrading Works in Chihandada-Simpani-Balefi Road Section, CSGM-4) 1 month 4 days ago
सूचना प्रविधि शाखा आर्थिक बर्ष २०७९।०८० को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना 1 month 1 week ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for the Bituminous Premix Carpeting on Lampate Batuk Raanitar Asine Road Section (CSGM/NCB/WORKS-03) 1 month 1 week ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट) 1 month 1 week ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids ( CSGM/NCB/WORKS-1-2 and GOODS-7) 2 months 1 week ago
प्रशासन शाखा चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना (प्रतिवेदन) 2 months 1 week ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको सूचना 2 months 2 weeks ago
पशु सेवा शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (पशु सेवा शाखा) 2 months 2 weeks ago
कृषि शाखा कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2 months 2 weeks ago
कृषि शाखा रैथाने बाली पकेट विकास कार्यक्रम संचालनमा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 2 months 2 weeks ago
कृषि शाखा आली बाली पकेट विकास कार्यक्रम संचालनमा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 2 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/GOODS/04-079-80) 2 months 2 weeks ago
पशु सेवा शाखा सुत्केरी गाई भैँसी प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धमा । 2 months 2 weeks ago
पशु सेवा शाखा पशु विमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । 2 months 2 weeks ago
शिक्षा शाखा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को विधालय लेखापरिक्षण सम्बन्धि सूचना 2 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा सौर्य उर्जा शाखा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना । 3 months 2 days ago
प्रशासन शाखा रजिष्टर्ड लेखा परीक्षकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धी सूचना । 3 months 1 week ago
प्रशासन शाखा फिमेल लिडरशिप एकेडेमी कार्यक्रम अन्तर्गत नि:शुल्क शैक्षिक कक्षा र विभिन्न विषयमा तालिम हुने सम्बन्धी सूचना । 3 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । (रोजगार सहायक) 3 months 2 weeks ago

Pages