FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरि सूचना

थप कागजात/विवरण : 

शाखाको नाम:

आर्थिक वर्ष: