FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रस्ताव आह्वानको सूचना (पुन:प्रकाशित) पशु सेवा शाखा

कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको लागी पुन:म्याद थप सम्बन्धमा सूचना (कृषि विकास शाखा)

सेवा अबरुद्ध हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

उधम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)

अनुदानको मल विक्री वितरणको लागि सहकारी संस्थाहरु छनौट गरिएको सम्बन्धमा

नियुक्ति बुझ्ने सम्बन्धमा

मल विक्रेता छनौट प्रकृयाका लागि पुन: म्याद थप गरिएको सूचना (कृषि विकास शाखा)

उधम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

लेखा परिक्षक तोकिएको सम्बन्धि सूचना

रोजगार सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रयोजनार्थ तथ्यांक संकलन गर्ने सम्बन्धि सूचना (१५ दिन भित्र)

Pages