FAQs Complain Problems

अपडेट

आ.व. ०८०-८१

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीहरुको सूचिकरण तथा नवीकरण सम्बन्धी सूचना ।

सहकारी संस्थाका ऋणीहरुलाइ ऋण भुक्तान गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

कार्यालय खुल्ला हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

तरकारी संकलन केन्द्र (चिस्यान केन्द्र) संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

वर्षे घाँसको बीउ वितरण सम्बन्धी सूचना ।

आ.व २०८१-८२ को आय व्ययको अनुमानित विवरण

फोहोरमैला संकलन कार्यका लागि शिलबन्दी सहित आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages