FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना प्रविधि शाखा

कोभिड-१९ सम्बन्धि दैनिक अपडेट

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका अन्तर्गत कोभिड-१९ सम्बन्धि वडागत विस्तृत विवरण (महिला तथा पुरुष सहितको विवरण) को लागि नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नुहोला ।

Request for Expression of Interest (EOI)-Electronic Bid (CSGM/EOI/QCBS-01/079/80)

आर्थिक बर्ष २०७९।०८० को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना

Invitation for Electronic Bids for Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of Broadband Services( CSGM/NCB/GOODS-06-79/080)

आ.व.०७९/८० को योजना तथा कार्यक्रम सहित शाखा तथा वडागत बजेट विवरण

आ.व २०७९-८० को आय व्ययको अनुमानित विवरण

आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना

आ.व २०७८-७९ को आय व्ययको अनुमानित विवरण

Pages