FAQs Complain Problems

समाचार

जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
महिला तथा वालवालिका शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
महिला तथा वालवालिका शाखा
सेवा शुल्क: 
शुल्क नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरु: 
  • उमेर खुलेको ना.प्र.प.को फोटो कपि
  • अटो साईजको फोटो ३ प्रति
  • तोकिएको ढाँचामा वडा अध्यक्षवाट प्रमाणित निवेदन