FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७७-७८

करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि १५ दिने सूचना (संशोधन सहित)

कोशेली घर संचालन सम्बन्धि १५ दिने सूचना

म्याद थप गरिएको सम्बन्धि सूचना

आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक नगर विकास योजना

Invitation for Electronics Bids of Municipality Office Building (CSGM/NCB/WORKS-03/077-78)

औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (कोशेली घर सम्बन्धमा)

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा (रोजगार शाखा)

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (जात्र तथा पर्व नगर्ने तथा भिडभाड नगर्ने सम्बन्धमा)

Pages