FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७७-७८

नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा (मनोसामाजिक परमर्शकर्ता)

उधम विकास सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

घर अभिलेखीकरण सम्बन्धी सूचना

प्रस्ताव आह्वानको सूचना (पुन:प्रकाशित) पशु सेवा शाखा

कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको लागी पुन:म्याद थप सम्बन्धमा सूचना (कृषि विकास शाखा)

सेवा अबरुद्ध हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

उधम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)

Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-11-12/077-78

अनुदानको मल विक्री वितरणको लागि सहकारी संस्थाहरु छनौट गरिएको सम्बन्धमा

नियुक्ति बुझ्ने सम्बन्धमा

Pages