FAQs Complain Problems

अपडेट

आ.व. ०७७-७८

गाडी भाडामा दिन चाहने व्यवसायीहरु सूचीकरण हुन आउने सम्बन्धमा ।

image

Pop Up

आसयको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण नियमावली, २०७७

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत् वितरण गर्ने सम्बन्धमा ।

सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

राजश्व रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages