FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
प्रशासन शाखा सभा सम्मेलन नगर्ने नगराउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) 1 year 3 months ago
शिक्षा शाखा परिक्षा तालिका संशोधन सम्बन्धमा (सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विधालयहरु) 1 year 3 months ago
प्रशासन शाखा अ.न.मि पदको नतिजा प्रकाशन बारे 1 year 3 months ago
स्वास्थ्य शाखा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम २०७६ को जानकारी सम्बन्धमा 1 year 3 months ago
रोजगार शाखा रोजगार संयोजक उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिएको बारे 1 year 3 months ago
स्वास्थ्य शाखा अ.हे.व. पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे 1 year 3 months ago
प्रशासन शाखा कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे (नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, वडा अध्यक्षहरु, प्राविधिक कर्मचारी ) 1 year 3 months ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bid for the Construction of Bituminous Premix Carpeting (Balck Top) CSGM-31 to 33 1 year 3 months ago
रोजगार शाखा रोजगार संयाेजककाे पदपूर्ति तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ (पाठ्यक्रम सहित) 1 year 4 months ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका कार्यालयको सूचना 1 year 4 months ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा दोश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु 1 year 4 months ago
रोजगार शाखा रोजगार संयोजक आवेदन फारम 1 year 4 months ago
कृषि शाखा सर्शत कृषि अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 1 year 4 months ago
प्रशासन शाखा शान्तिपार्क निर्माण सम्बन्धि कार्यक्रमको लागि प्रस्ताब माग सम्बन्धमा (३ दिन भित्र विवरण पठाउने, वडा कार्यालय सबै (१४ वटै)) 1 year 4 months ago
स्वास्थ्य शाखा कर्मचारी करारमा लिने बारे सूचना (स्वास्थ्य शाखा) 1 year 4 months ago
पशु सेवा शाखा पशु सेवा कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 1 year 6 months ago
कृषि शाखा कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 1 year 6 months ago
प्रशासन शाखा टोल विकास समितिहरुको अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) 1 year 6 months ago
प्रशासन शाखा विधुत महशुल वाकी बक्यौता उठाउन सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै) 1 year 6 months ago
शिक्षा शाखा कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धमा (समदायिक विधालयहरु सबै) 1 year 6 months ago
प्रशासन शाखा उपस्थित भईदिने सम्बन्धमा (वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य सबै) 1 year 6 months ago
प्रशासन शाखा छोटो अबधिको (३९० घण्टा) को सीपमुलक तालिम सम्बन्धमा 1 year 6 months ago
कृषि शाखा कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताब आव्हानको सूचना 1 year 7 months ago
प्रशासन शाखा भीमसेन (आगाडी) पुजाको प्रसाद ग्रहणका लागि निमन्त्रणा 1 year 7 months ago
प्रशासन शाखा सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा 1 year 7 months ago

Pages