FAQs Complain Problems

अपडेट

प्रशासन शाखा

सूचना ! सूचना!! सूचना !!!

आमाबाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

कृषि अधिकृत (छैटौं) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

गणकहरुको करार सम्झौता, नियुक्ति तथा तालिम सम्बन्धी सूचना ।

साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धमा ।

कृषि अधिकृत (छैटौं) पदको लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।

गणक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

Pages