FAQs Complain Problems

अपडेट

प्रशासन शाखा

कार्यालय खुल्ला हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

फोहोरमैला संकलन कार्यका लागि शिलबन्दी सहित आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

वारुण यन्त्र (दमकल) सेवा अवरुद्ध हुने सम्बन्धी सूचना ।

अ.न.मी. (सहायकस्तर चौथो) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

अ.हे.व. (सहायकस्तर चौथो) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

अ.न.मी.(सहायकस्तर चौथो) पदको परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

Pages